Fabryka Formy Regulamin

Fabryka Formy Regulamin

 
Regulamin Płatności Paweł Jaeschke

1. Sprzedawca usługi nauki pływania: Paweł Jaeschke os. Wichrowe Wzgórze 22/105, 61-678
Poznań. NIP: 972-084-47-88 REGON: 380-357-609
 
Organizatorem kursów wakacyjnych i zajęć nauki pływania jest firma: Paweł Jaeschke
os. Wichrowe Wzgórze 22/105, 61-678Poznań. NIP: 972-084-47-88 REGON: 380-357-609
 
 
 
2. Dane kontaktowe:
❖ Os. Wichrowe Wzgórze 22/105 61-678 Poznań
❖ Adres mailowy: chlorekswim@gmail.com
❖ Telefon: 791-464-286
 
3. Cennik:
❖ Opłata rezerwacyjna dla obecnych klientów- 50 zł
❖ Opłata rezerwacyjna dla nowych klientów- 75 zł
❖ Cena jednostkowa zajęć (sprzedawana w cyklu zajęć rocznych zgodnie z umową) 37 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego grupa do 4 osób/ 4 zajęcia- 145 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego grupa do 4 osób/ 5 zajęć- 165 zł
❖ Cena Zajęć Wakacyjnych grupa do 4 osób (cena jednej jednostki lekcyjnej, należy pomnożyć
razy ilość zajęć jaka będzie w danym miesiącu, szczegóły w ActiveNow) - 36 zł
❖ Cena Zajęć Wakacyjnych dwuosobowych (cena jednej jednostki lekcyjnej, należy pomnożyć
razy ilość zajęć jaka będzie w danym miesiącu, szczegóły w ActiveNow) - 60 zł
❖ Cena Zajęć Wakacyjnych indywidualnych (cena jednej jednostki lekcyjnej, należy pomnożyć
razy ilość zajęć jaka będzie w danym miesiącu, szczegóły w ActiveNow) - 95 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia indywidualne 4 zajęcia- 360 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia indywidualne 5 zajęć- 390 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia dwuosobowe (cena za jedną osobę) 4 zajęcia- 240 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia dwuosobowe (cena za jedną osobę) 5 zajęć- 260 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia trzyosobowe (cena za jedną osobę) 4 zajęcia- 180 zł
❖ Cena Kursu Wakacyjnego zajęcia trzyosobowe (cena za jedną osobę) 5zajęć- 205 zł
 
3.1 Promocje :
a) Zniżka na zapisy dla NOWYCH KLIENTÓW do 21.08.2020:
- 20% zniżki na zajęcia grupowe i trzyosobowe przez okres 2 miesięcy.
- 30% zniżki na zajęcia dwuosobowe i indywidualne przez okres 2 miesięcy.
- warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz korzystanie z zajęć nauki pływania minimum przez trzy miesiące.

b) Zniżka dla OBECNYCH KLIENTÓW do dnia 28.08.2020:
- 20% zniżki na zajęcia grupowe i trzyosobowe przez okres 3 miesięcy.
- 30% zniżki na zajęcia dwuosobowe i indywidualne przez okres 3 miesięcy.
- warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy przez osobę poleconą.
- w celu otrzymania zniżki prosimy obencych klientów o przesłanie na adres e-mail: chlorekswim@gmail.com wiadomości zawierającej imię i nazwisko poleconego kursanta oraz nr kontaktowy.  
 
4. Opis usługi:
❖ nauka pływania dla dzieci od 4 roku życia oraz młodzieży i dorosłych
❖ doskonalenie pływania
❖ przygotowanie do triathlonów
❖ zajęcia próbne w celu dopasowania poziomu kursanta
❖ zajęcia prowadzone w grupach do 6 osób na jednego instruktora
❖ kursy oraz zajęcia wakacyjne prowadzone w grupach do 4 osób na jednego instruktora
a. Zajęcia cykliczne nauki lub doskonalenia pływania w zależności od wyboru grupy. Zajęcia
odbywają się od września 2020 roku do końca czerwca 2021 roku zgodnie z
harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej nie później niż do 7 września.
Szczegóły poziomu grup dostępne są w systemie ActiveNow. Czas trwania zajęć wynosi 45
minut, cena obejmuję wejście na basen i jest ceną brutto. Klient zobowiązany jest uiścić
opłatę rezerwacyjną o której mowa w puncie 3 regulaminu. Opłata rezerwacyjna zostaję
wliczona do pierwszej płatności wrześniowej. Najpóźniej na pierwszych zajęciach
wyznaczonych w kalendarzu ActiveNow klient zobowiązuję się do podpisania umowy
prowadzenia zajęć z firmą AR+ Jakub Jaeschke, wzór umowy dostępny w oddzielnym
załączniku na stronie www.chlorekswim.pl .
b. Kursy wakacyjne nauki lub doskonalenia pływania w zależności od wyboru grupy. Zajęcia
odbywają się przez 4 lub 5 dni w tygodniu w zależności od wyboru grupy w systemie
ActiveNow. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut i obejmuję cenę wejścia na
obiekt. Opłata pobierana jest jednorazowo za cały kurs. Klient posiada prawo do zwrotu
płatności w wysokości 70% poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji do 7 dni przed
rozpoczęciem kursu, 40% zwrotu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem kursu,
lub do 3 dni przed rozpoczęciem kursu zmiany terminu kursu, warunkiem jest dostępność
miejsca w innej grupie o podobnym poziomie.
c. Zajęcia wakacyjne nauki lub doskonalenia pływania w zależności od wyboru grupy. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu w wybranym przez Klienta dniu i godzinie zajęć przez dany
miesiąc. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut i obejmuję cenę wejścia na obiekt.
Opłata pobierana jest jednorazowo za całe zajęcia wakacyjne. Klient posiada prawo do
zwrotu płatności w wysokości 70% poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji do 7 dni
przed rozpoczęciem kursu, 30% zwrotu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem
kursu, lub do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć zmiany terminu zajęć wakacyjnych, warunkiem
jest dostępność miejsca w innej grupie o podobnym poziomie, lub wolnego toru basenu w
przypadku zajęć indywidualnych.
 
5. Formy płatności: tradycyjny przelew na konto bankowe zawarte w umowie.
 
6. Usługa świadczenia nauki pływania na obiekcie Fabryki Formy w galerii Posnania w Poznaniu
ul. Pleszewska 1a 61-139 Poznań
 
7. Regulamin:
a. Opis usługi
❖ nauka pływania dla dzieci od 4 roku życia oraz młodzieży i dorosłych
❖ doskonalenie pływania
❖ przygotowanie do triathlonów
❖ zajęcia próbne w celu dopasowania poziomu kursanta
b. Formy płatności: szybki przelew za pośrednictwem Dotpay w systemie ActiveNow ,
tradycyjny przelew na konto bankowe
Santander Bank nr 59 1090 1854 0000 0001 4431 0145 .
c. Termin realizacji zamówienia zgodny z wyborem klienta w systemie ActiveNow
d. Zwroty i odstąpienia od umowy:
❖ Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi
❖ Klient posiada prawo do zwrotu płatności za KURS WAKACYJNY w wysokości 70%
poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, 40%
zwrotu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem kursu, lub do 3 dni przed
rozpoczęciem kursu zmiany terminu kursu, warunkiem jest dostępność miejsca w innej
grupie o podobnym poziomie.
❖ Klient posiada prawo do zwrotu płatności w wysokości 70% poniesionych kosztów w
przypadku rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, 30% zwrotu w przypadku
rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem kursu, lub do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć zmiany
terminu zajęć wakacyjnych, warunkiem jest dostępność miejsca w innej grupie o podobnym
poziomie, lub wolnego toru basenu w przypadku zajęć indywidualnych.
❖ Zwroty dokonywane są na konto Klienta w ciągu 14 dni od złożenia mailowo rezygnacji.
Rezygnację należy złożyć na maila chlorekswim@gmail.com
e. Reklamacje prosimy składać na adres mailowy chlorekswim@gmail.com, czas rozpatrywania
reklamacji do 14 dni roboczych.
f. Administratorem danych osobowych jest szkoła pływania Paweł Jaeschke, która zbiera
dane klientów w koniecznych celach administracyjnych.
g. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest ActiveNow z siedzibą w Warszawie.
h. Rozliczenia transakcji z e-przelewem w systemie ActiveNow są przeprowadzane za
pośrednictwem Dotpay.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem